سطح مات کابینت فرامید علاوه بر مزایایی که ایجاد می‌کند موجب به وجود آمدن معایبی نیز می‌شود. سطح مات برای کابینت آشپزخانه کوچک مناسب نیست. چراکه به دلیل عدم وجود خاصی بازتاب نور فضای آشپزخانه را کوچک‌تر نشان می‌دهد. البته که سطح مات به‌خودی‌خود یک ویژگی منفی برای کابینت آشپزخانه به شمار نمی‌آید اما برای آشپزخانه‌های کوچک می‌تواند انتخاب مناسبی نباشد.